VII KONKURS WSPOMNIENIA MIŁOŚNIKÓW ROCK&ROLLA

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Konkursie Wspomnień Miłośników Rock’n’ rolla 2015.

Poniżej załączony  jest Regulamin i  karta zgłoszenia, która jest FORMALNYM zgłoszeniem do konkursu. Tylko prace z prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia biorą udział w konkursie!

Mam nadzieję ,że w tym roku wpłyną wspaniałe prace i uświetnią nasze zbiory do przyszłego muzeum.

Serdecznie zachęcam do nadsyłania pamiątek, zdjęć, wydawnictw lub  swoich wspomnień z tamtych wspaniałych czasów.

CEL  KONKURSU

Konkurs jest corocznym impulsem przypominającym jak ważne jest chronienie dokumentów, pamiątek oraz wszelkich innych świadectw polskiego Rock’n’Rolla. Ma na celu zebranie, usystematyzowanie jak największej ilości zdarzeń, pamiątek i informacji dotyczących korzeni polskiego big-beatu.  Ma umożliwić udokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, które ma wpływ na naszą współczesną kulturę, zmobilizować uczestników i obserwatorów tych zdarzeń do spisania wspomnień. Świadomość, że jazz, rock’n’roll (wcześniej zwany big-beatem), rock i muzyka rozrywkowa  są znaczącym elementem dziedzictwa kulturowego jest u nas znikoma. Apele o ochronę pamiątek i dokumentów z tamtych pionierskich czasów przyniosły połowiczny skutek.  Dlatego w 2009 roku rozpisany został po raz pierwszy Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia miłośników Rock’n’Rolla”. Dociera on również do Polonii na całym świecie i dzięki temu jest doskonałym łącznikiem pomiędzy Fundacją, a fanami polskiego Rock’n’Rolla zamieszkałych poza granicami kraju.  Do zbiorów Fundacji dołączają pamiątki z najdalszych zakątków, aby ocalić wspomnienia.  W propagowaniu wydarzenia pomagają nam media polonijne w USA, Europie i Australii. Konkurs jest też  hołdem dla Artystów, którzy będąc idolami przez te lata zniknęli w mrokach naszej niepamięci.

Naszym celem jest uhonorowanie autentycznych pasjonatów, fanów, artystów, muzyków, animatorów kultury i wydawców wszelkich publikacji związanych z polskim rock’n’rollem.

NAGRODY

W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody pieniężne  ufundowane przez sponsorów i patronów medialnych. Zarząd Fundacji  Sopockie Korzenie  wybierze jedną z nadesłanych prac i wykorzysta ją do promocji VII konkursu „Wspomnień miłośników rock’n’rolla” w 2016 roku.

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się  w II połowie września  2015 roku (termin  może ulec zmianie). O czym wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo.

Prezes Zarządu Fundacji Sopockie KorzenieWojciech Korzeniewski