Zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi materiałami i pracami, które wpłynęły na poprzednie konkursy Wspomnień Miłośników Rock&Rolla. Początkowo konkurs, których pomysłodawcami byli Marcin Jacobson, Wojciech Korzeniewski i Wiesław Śliwiński, był nazwany Konkursem Wspomnień Rówieśników Rock & Rolla. Jednakże wiecznie żywy rock niejako wymusił zmianę nazwę na Konkurs Wspomnień Miłośników Rock&Rolla, a już się o nim mówi w wersji skróconej Konkurs Miłośników Rock&Rolla...taka wieloletnia ewolucja.

Dzięki tej ewolucji i z roku na rok rosnącej popularności dzięki fanom ocaliliśmy od zapomnienia i często od zniszczenia tysiące pamiątek w postaci zdjęć, płyt, plakatów, kaset, książek, rekwizytów i przedmiotów. Zgromadzone zostały unikalne wspomnienia autentycznych fanów, które opisują te szalone czasy, często ujawniając nieznane zakulisowe fakty, zdarzenia i anegdoty...

Już trzykrotnie wydaliśmy książki, w których opublikowane zostały nadesłane prace . Obecnie są one nie osiągalne, jej elektroniczne wersje można znaleść w zakładce wydawnictwa okolicznościowe. Jeżeli uda sie Fundacji zgromadzić odpowiednią ilość środków finansowych zostanie wydana publikacja, w której znajdą się wszystkie nadesłane prace w dotychczasowych edycjach konkursu.